Nov 2019

2 3
4

Nov 3 - Nov 16

5

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sun. Nov. 3

Mon. Nov. 4

8:00 PM

Orfeo ed Euridice

Orfeo ed Euridice

Evening 

8:00 PM

Tue. Nov. 5

7:30 PM

La Bohème

La Bohème

Evening 

7:30 PM

Wed. Nov. 6

7:30 PM

Madama Butterfly

Madama Butterfly

Evening 

7:30 PM

Thu. Nov. 7

8:00 PM

Orfeo ed Euridice

Orfeo ed Euridice

Evening 

8:00 PM

Fri. Nov. 8

8:00 PM

Akhnaten

Akhnaten

Evening 

8:00 PM

Sat. Nov. 9

1:00 PM

Madama Butterfly

Madama Butterfly

Matinee 

1:00 PM

8:00 PM

La Bohème

La Bohème

Evening 

8:00 PM

Sun. Nov. 10

3:00 PM

Orfeo ed Euridice

Orfeo ed Euridice

Evening 

3:00 PM

Mon. Nov. 11

Tue. Nov. 12

7:30 PM

Akhnaten

Akhnaten

Evening 

7:30 PM

Wed. Nov. 13

7:30 PM

Madama Butterfly

Madama Butterfly

Evening 

7:30 PM

Thu. Nov. 14

7:30 PM

La Bohème

La Bohème

Evening 

7:30 PM

Fri. Nov. 15

8:00 PM

Akhnaten

Akhnaten

Evening 

8:00 PM

Sat. Nov. 16

1:00 PM

Le Nozze di Figaro

Le Nozze di Figaro

Matinee 

1:00 PM

8:00 PM

Madama Butterfly

Madama Butterfly

Evening 

8:00 PM